Het is mooi om te zien en te merken dat leerkrachten op basisscholen met een paar aanwijzingen en tips weer aan de slag gaan om dagelijks liedjes te zingen met kinderen. Geleidelijk aan is het zingen en het muziek maken en ernaar luisteren, de laatste decennia verdwenen op veel basisscholen.

Bart kan weer voor impulsen zorgen om, ook geleidelijk aan, het structurele muziekonderwijs terug te brengen in de school. Het is daarbij essentieel dat de meesters en juffen weer gaan zingen en muziek maken. Gelukkig hebben de jonge kinderen de teruggang in aandacht voor muziek de afgelopen decennia niet mee gemaakt. De sleutel ligt dus bij de leerkrachten. De kinderen zijn er al helemaal klaar voor om te zingen en muziek te gaan maken. Ze staan, vaak letterlijk, te trappelen.

Mail Bart gerust om samen een 'aanvalsplan' te bedenken om ook weer mee te gaan doen met muziek op de basisschool.